Šviesoforai Šviesoforai

Eismo valdymo centras  visų posistemių jungiamoji grandis. Eismo valdymo centre yra įrengta visa įranga, reikalinga centralizuotos eismo valdymo sistemos posistemių sklandžiam darbui.

Eismo valdymo centras yra įsikūręs Tilto g. 14, Vilniuje. Centralizuotos eismo valdymo sistemos smegenys  serverinė, kurioje įrengta įranga, skirta duomenims, gaunamiems iš transporto jutiklių, apdoroti ir pagrindinio eismo valdymo algoritmui realizuoti. Serveriai saugo informaciją apie visas sankryžų signalines programas, schemas, eismo optimizavimo ir planavimo parametrus.

Visas valdymas yra realizuotas su SITRAFFIC Server programine įranga. SITRAFFIC Server, veikiantis ištisą parą, seka tikslų sistemos darbą ir esant bet kokiems gedimams siunčia pranešimus Eismo valdymo centro operatoriams. Į visus gedimus yra reaguojama operatyviai ir stengiamasi per valandą juos pašalinti. Kita programinė įranga, SITRAFFIC Scala, leidžia operatoriui tikruoju laiku keisti sankryžų darbo režimus norint pagerinti esančią eismo situaciją. Įmanomas automatinis ir specialus signalinių programų perjungimas. Labai svarbu yra palaikyti nenutrūkstamą ryšį su sankryžų valdikliais, kadangi eismo srautų optimizavimas yra vykdomas tiesiogiai iš Eismo valdymo centro. 

Naujoms sankryžoms plananuoti ar esamiems parametrams tiklinti yra naudojama SITRAFFIC Office programinė įranga. Tai įrankis sugebantis iš pavienių sankryžų kurti ištisus koridorius (sankryžų tinklus), įvesti eismo srautų optimizacijos parametrus, kurti žaliąsias bangas ir įvesti transporto jutiklių parametrus. Su SITRAFFIC Office galimas sankryžos signalinių programų koregavimas ar naujų kūrimas ir tiesioginis siuntimas į sankryžų valdiklius.

Be įrangos, skirtos sankryžoms valdyti, Eismo valdymo centre yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, t. y. serveriai, kurių paskirtis  vaizdo įrašymas ir saugojimas.

Eismo valdymo centro serverinėje yra taip pat įrengtas Vilniaus vairuotojų informacinės sistemos serveris. Jame laikomi (dedami) ir nuolat atnaujinami interneto svetainės www.sviesoforai.lt duomenys. Kiekvieną dieną yra atnaujinami duomenys apie Vilniaus miesto eismo sąlygas: eismo apribojimai, gatvių apkrovimas tikruoju laiku.

Eismo valdymo centro operatorių ir inžinierių darbas  eismo valdymo sistemos preciziško darbo užtikrinimas, transporto mazgų stebėjimas ir analizė, specialių signalinių programų kūrimas ir įjungimas, operatyvus reagavimas į gedimus.