Eismo valdymo koncepcija

Sudėtinga apibūdinti keliais sakiniais visą eismo valdymo sistemos veikimo principą. Svarbu išnagrinėti pagrindines sąvokas, naudojamas kuriant eismo organizavimo sprendimus. Pagrindinės sąvokos, kurios naudojamos eismo valdymo sistemos koncepcijoje yra: sankryžos šviesoforų signalinė grupė, signalinių grupių fazė, ciklo laikas, signalinė programa, žalioji banga, „MOTION“. 

Savokų reikšmės:

  • Šviesoforų signalinė grupė — šviesoforų grupė skirta viena kryptimi važiuojančių transporto priemonių eismui reguliuoti (pvz.: signalinė grupė skirta važiuoti tiesiai arba posūkiui į kairę). Kiekvienai transporto priemonių ir pėsčiųjų krypčiai yra atskira šviesoforų signalinė grupė. 1 pav. yra pateikiamos Kalvarijų—Krokuvos gatvių sankryžos signalinės grupės:

SG1 (pažymėta skaičiumi 1 žaliam fone) — signalinė grupė 1 skirta transporto priemonėms, važiuojančioms Kalvarijų g. nuo šiaurės.

SG2 (pažymėta skaičiumi 2 žaliam fone) — signalinė grupė 2 skirta transporto priemonėms, atvažiuojančioms iš Krokuvos g.

SG3 (pažymėta skaičiumi 3 žaliam fone) — signalinė grupė 3 skirta transporto priemonėms, važiuojančioms Kalvarijų g. iš pietų.

SG21/22 (pažymėta skaičiais 21/22veh žaliam fone) — signalinė grupė 21/22 skirta pėstiesiems,kertantiems Kalvarijų g. PM21/22 – pėsčiųjų mygtukas.

SG23/24 (pažymėta skaičiais 23/24veh žaliam fone) — signalinė grupė 23/24 skirta pėstiesiems, kertantiems Krokuvos g.

1 pav. Sankryžos schema, signalinės grupės

  • Signalinių grupių fazė — tarpusavyje nekonfliktuojančių signalinių grupių visuma.

2 pav. Signalinė fazė (pilkoji sritis)

  • Sankryžos ciklo laikas — laiko tarpas, per kurį įjungiamas žaliasis šviesoforo signalas kiekvienai signalinei grupei. Dažniausiai naudojami 60 sek., 70 sek., 90 sek., 120 sek., 130 sek. ir 180 sek. ciklo laikai Pvz.: žaliasis šviesoforo signalas 1-ai signalinei grupei įjungiamas kas 60 sek.
  • Signalinė programa — sankryžos darbo režimas. Signalinės programos kūrimas priklauso nuo sankryžoje taikomo eismo valdymo metodo. Signalinės programos struktūra: ciklo laikas ir žaliojo signalo laiko paskirstymas kiekvienai signalinei grupei. Signalinė programa susideda iš fazių ir perėjimų tarp fazių.

3 pav. Signalinė programa

  • Sankryžų koridorius (sankryžų tinklas) — sankryžų grupė, kurioje taikomas vienas iš eismo valdymo metodų.

4 pav. Sankryžų koridorius

  • Žalioji banga — sankryžų darbo režimo (signalinių programų) koordinavimas. Iš anksto nustatoma „žaliosios bangos“ kryptis (tam tikra gatvė) ir signalinės programos koordinuojamos taip, kad pralaidumas pasirinkta kryptimi būtų didžiausias. 

5 pav. Žaliosios bangos kūrimas