Eismo valdymo metodai

 Eismo valdymo metodai:

  • Sankryžos adaptyvumas — sankryžos signalinės programos kitimas tikruoju laiku, priklausomai nuo transporto srautų, t. y. žaliojo signalo trukmė kinta kiekvienoje signalinėje grupėje, priklausomai nuo transporto srautų.
  • Sankryžos „kietas“ režimas — sankryžos signalinė programa nepriklauso nuo transporto srautų, t. y. žaliojo šviesoforo signalo trukmė kiekvienoje signalinėje grupėje nepriklauso nuo transporto srautų ir yra nustatyta iš anksto.
  •  MOTION (ang. Method of the optimization of the Traffic Signals In Online Controlled Networks) — eismo optimizavimo realiu laiku metodas. Gavus duomenis apie transporto srautus iš sankryžų valdiklių, Eismo valdymo centro serveris apskaičiuoja optimaliausią signalinę programą kiekvienai sankryžai.

Eismo valdymo metodų kombinacijos (eismo valdymo metodų kombinacijos įdiegtos sankryžose):

  • Sankryžų „kietas“ režimas, nėra adaptyvumo — sankryža dirba pagal iš anksto nustatytą signalinę programą ir žaliojo signalo trukmė kiekvienoje signalinėje grupėje griežtai apibrėžta. Visos paros metu galimos kelios sankryžų „kieto“ režimo signalinės programos, pvz.: rytinio piko, dienos meto, vakarinio piko ir nakties meto signalinės programos.
  • Sankryžų visiškas adaptyvumas — sankryžos darbo režimas kai žaliojo signalo trukmė tiesiogiai priklauso nuo transporto srautų sankryžoje. Yra apibrėžtos kiekvienos fazės minimalios ir maksimalios laiko ribos, ciklo laikas neturi reikšmės.
  • Sankryžų dalinis adaptyvumas, sankryžų surišimas į žaliąją bangą. Sankryžos darbo režimas, kai žaliojo signalo trukmė iš dalies priklauso nuo transporto srautų, tačiau yra griežtai apibrėžtos ribos, kokiu ciklo laiko metu turi įsijungti kiekviena fazė. Skirtingai nei sankryžos visiškas adaptyvumas, sankryžų sinchronizavimui yra reikalingas ciklo laikas, kitaip yra negalima žalioji banga visame sankryžų koridoriuje. Šio metodo trūkumai — tam tikra fazė gali būti įjungiama griežtai nustatytu laiku (kiekviename cikle), dėl to transporto priemonėms ir pėstiesiems gali tekti ilgiau laukti žaliojo signalo. Fazių trukmė kinta priklausomai nuo transporto srautų. Paprastai esant tokiam sankryžos valdymo metodui yra naudojamos 4 pagrindinės signalinės programos: SP1 — rytinio piko, SP2 — dienos meto, SP3 — vakarinio piko ir SP4 — nakties meto.
  • Sankryžų dalinis adaptyvumas, sankryžų surišimas į žaliąją bangą panaudojant MOTION metodą. Šis metodas labai panašus į sankryžų dalinį adaptyvumą, kuomet sankryžos yra sujungiamos į koridorius ir sukuriama žalioji banga. Skirtumas tas, jog eismo valdymo centro serveris, gavęs duomenis apie transporto srautus, kas 6 min. apskaičiuoja (generuoja) naujas signalines programas kiekvienai sankryžai. Šiuo atveju signalinių programų skaičius visos paros metu nėra apibrėžtas ir kinta priklausomai nuo transporto srautų kitimo. Sankryžos sinchronizuojamos dalinio adaptyvumo metodo principu — svarbus ciklo laikas ir kiekvienos fazės įsijungimo ribos.

MOTION generuojama sankryžos signalinė programa