Vairuotojų informavimo švieslentės

Pagrindinis vairuotojų informavimo švieslenčių sistemos tikslas — informuoti vairuotojus tikruoju laiku apie esamas eismo sąlygas, vykdomus kelio darbus, eismo ruožų ribojimus. Švieslenčių sistema yra grupė informacinių elektroninių skydų (ženklų) su kintančiu tekstu (angl. VMS – variable message sign) išdėstytų strategiškai svarbiose miesto vietose. Švieslentės yra įrengtos pagrindinėse gatvėse važiuojant link miesto centro ir iš miesto centro. Ypač svarbu pateikti informaciją vairuotojams apie galimus eismo apribojimus ar transporto grūstis miesto gatvėse.

1 pav. A tipo švieslentė (4 eilutės po 15 simbolių)

Vilniaus mieste įrengtos dviejų tipų švieslentes. A tipo švieslentės (4 eilutės po 15 simbolių) yra skirtos montuoti kelio atkarpose, kur vidutinis transporto priemonių greitis ne didesnis kaip 60 km/h. B tipo švieslentės (3 eilutės po 18 simbolių) yra skirtos montuoti kelio atkarpose, kur vidutinis transporto priemonių greitis ne didesnis kaip 80 km/h. Be to, švieslenčių simbolių ryškumas parenkamas automatiškai pagal paros laiką.

2 pav. Švieslenčių išdėstymas Vilniaus m. (13 švieslenčių)